LP-kontakten i Robertsfors

LP-kontakten

LP-kontakten i Robertsfors är en öppen gemenskap för människor med beroendeproblematik där vi erbjuder stöd och motivation till att förändra sin livssituation.

Stöd vi erbjuder idag

Öppen LP-kväll

Träffar varje tisdag 17:00-19:00 med enkelt fika, gemenskap och samtal som ger hopp, stöd och motivation.

Konkret stöd

Vi följer ibland med som stöd vid besök hos soc och kan hjälpa till med kontakter med myndigheter.

Vidareslussning

Vi har nära samarbete med LP-verksamheten som driver beroendevård med behandlingshem och stöd- och motivationsboenden över hela landet.

Stöd vi vill erbjuda i framtiden

Behoven är stora. Vi vill göra mer men för detta behöver vi större ekonomiska resurser. Här är några planer vi har för framtiden:

Fler träffar och frukost

Vi skulle vilja utöka antalet träffar för att bygga en tydlig fast punkt i tillvaron som stärker tilliten till medmänniskor och samhälle. Våra besökare vet att man måste vara nykter för att få vara med på träffarna och gemenskapen stärker därför motivationen att vara nykter ännu en dag. En frukost skulle ge många en ljus start på dagen.

12-stegsprogram

Den som vill och är motiverad kan vi leda längre in i en process av att bryta beroendet och destruktiva beteendemönster genom bland annat 12-stegsprogram

Meningsfull sysselsättning

För den som just kommit ut från behandlingshem är det oerhört viktigt att snabbt få komma in i en meningsfull sysselsättning. Men det är inte lätt att hitta arbetsgivare som är beredda att ta det steget. Vi vill kunna erbjuda utslussning till arbeteslivet genom vår sociala arbetsplats Violas där det finns många olika typer av arbetsuppgifter. Men för det behöver vi kunna anställa handledare.

Vad är beroende­problematik?

Ett beroende är när jag återkommande utsätter mig för något som aktiverar hjärnans belöningssystem trots att jag vet att det jag gör är skadligt.

Den gamla bilden av beroende, att det mest handlar om droger och alkohol, är missvisande. Det är viktigt att se att de flesta beroenden har samma mekanismer, fungerar på liknande sätt, kan ha liknande orsaker och brytas med liknande metoder.

Exempel på vanliga beroenden som är destruktiva och hämmande för en människas utveckling och framåtrörelse är:

  • Spelberoende
  • Porrberoende
  • Sexberoende
  • Köpberoende
  • Scrollberoende
  • Matberoende

På vår LP-kontakt får du först och främst gemenskap, hopp, stöd och motivation, men även viss praktisk hjälp och mentorskap.

Den som vill och är motiverad kan vi leda längre in i en process av att bryta beroendet och destruktiva beteendemönster genom bland annat 12-stegsprogram.

Vi har ett nära samarbete med LP-verksamheten som driver beroendevård med behandlingshem och stöd- och motivationsboenden över hela landet.

Våra ledare och volontärer får regelbunden vidareutbildning via LP-verksamheten.

Vill du ge en gåva?

Swisha till LP-arbetet i Robertsfors

Swish: 123 415 39 53

Bankgiro: 331-6692

Plusgiro: 20387-7

OBS: Märk: LP-arbetet

Swish: 123 415 39 53

Märk: LP-arbetet

Bankgiro: 331-6692

Plusgiro: 20387-7