Det sociala arbete vi gör genom Violas

Violas är ett “socialt företag“. Det betyder att när du handlar på vår second hand eller köper fika på vårt cafe så går allt överskott till att hjälpa människor som är utsatta eller i utanförskap. Tack att du bidrar!

Vi vill hjälpa enligt fem olika spår. Två av dem är igång och de övriga söker vi finansiering för. Kontakta oss om du vill hjälpa till.

Violas som social arbetsplats

för den som står långt bort från arbetsmarknaden av olika orsaker och behöver arbetsträning, språkträning, social träning, lönebidragstjänst etc. Läs mer här...

LP-kontakten

erbjuder människor med beroendeproblematik stöd och motivation till att förändra sin livssituation. Den startades i oktober och hjälper redan drygt 10 personer. Läs mer här hur vi hjälper...

Projekt: Vi bryter ofrivillig ensamhet

Vi planerar ett projekt för att förebygga och bryta ofrivillig ensamhet och isolering i vår kommun som en del av regeringens gemenskapssatsning.

Projekt: Föräldraskapsstöd

Vi planerar för ett projekt som ska stärka föräldraförmågan och relationen mellan förälder och barn genom samtalsgrupper och kurser. Vi kommer också att ha stödgrupper för "funkisföräldrar" och för föräldrar till barn med NPF-diagnoser.

Skolgång till barn i Indien

Arbetet är redan igång men vi har ännu inte överskott från Violas så att bidrag kunnat ges. När det blir överskott från Violas lokala hjälpverksamheter så kommer vi att ge till Heart for People som hjälper barn som inte gått i skolan att komma till skola, få mat, hälsoundersökningar och hjälp med läxläsning. Läs mer och stöd arbetet direkt här...

Huvudman, organisationsform och värdegrund

Violas är en del av den ideella föreningen Pingstförsamlingen i Västerbottens Mellanbygd. När vi skriver att Violas är ett socialt företag så betyder inte det att vi är registrerade som företag. Socialt företagande är en term som används för att beskriva en verksamhet som har samhällsengagemang som drivkraft, exempelvis för att skapa arbetstillfällen för svårplacerad arbetskraft.

Många har nog en bild av en kyrka som en plats där man samlas till gudstjänst. Men Pingstförsamlingen är mycket mer än så. Vi är en vital del av civilsamhället och en social aktör att räkna med. 

Att en kyrka är huvudman för verksamheten betyder inte att människor behöver ha en kristen tro för att vara delaktiga i arbetet på Violas. Det märks bland våra volontärer där olika troninriktningar finns representerade. Vår värdegrund är att alla människor är lika värda oavsett tro, etnicitet eller social bakgrund och att alla ska mötas med samma respekt och medmänsklighet.